Skip to main content

Error message

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in _form_validate() (line 1440 of D:\www\dwma.nl\www\drupal\includes\form.inc).

Voortoets / Passende beoordeling / Verstorings- en verslechteringstoets | dwma

Voor activiteiten in en nabij Natura 2000-gebieden kan een vergunning voor de Wet natuurbescherming vereist zijn. Voor deze vergunningprocedure kan DWMA de voortoets, een verstorings-en verslechteringstoets, of passende beoordeling uitvoeren. Met de voortoets wordt bepaald of er effecten zijn te verwachten van activiteiten op het Natura 2000-gebied. In geval er sprake is van negatieve effecten, is een passende beoordeling nodig. Hiermee wordt bepaald hoe groot de effecten zijn en of er sprake is van een significant effect. We beantwoorden dan eventueel de vraag of er mitigerende maatregelen genomen moeten worden of dat compensatie nodig is.