Skip to main content

Error message

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in _form_validate() (line 1440 of D:\www\dwma.nl\www\drupal\includes\form.inc).

Quickscan Flora en Fauna | dwma

Heeft u een quickscan flora en fauna nodig?

 

Indien u een ruimtelijke ingreep wil plegen waarvoor u een omgevingsvergunning nodig heeft, of er is voor uw activiteit een wijziging van het bestemmingsplan nodig,  dan bestaat de kans dat de gemeente u vraagt om een een quickscan flora en fauna aan te leveren. De quickscan (ook wel natuurtoets, ecologische quickscan of quickscan flora -faunawet genoemd) geeft antwoord op de vraag of er beschermde planten of dieren aanwezig zijn die gevaar lopen door uw ingreep.

 

Doeglas water en Milieu Advies verzorgt deze quickscan. Een quickscan zoals wij die uitvoeren start met een literatuurstudie gevolgd door een veldbezoek. We maken een nauwkeurige beschrijving van de ingreep en maken een inschatting van de effecten hiervan op de voorkomende soorten. Vervolgens toetsen we deze aan de wetgeving. We trekken conclusies en doen zinvolle aanbevelingen.

 

Een quickscan flora-en fauna geeft u de veiligheid dat er geen onverwachte beschermde natuurwaarden boven water komen. Ook als de gemeente niet om een dergelijke toets vraagt. Mogelijk volgt uit een quickscan dat nader onderzoek naar het voorkomen van bepaalde soorten nodig is. Dit onderzoek kunnen wij ook voor u uitvoeren.

 

We bieden, afhankelijk van de situatie, al een quickscan aan vanaf  €450,- ex btw.  Neem contact op voor een toegespitste offerte voor een quickscan in uw situatie.

 

Heeft u voor uw omgevingsvergunning nog andere onderzoeken nodig? Via ons netwerk organiseren ook uw onderzoek naar bodem, luchtkwaliteit, geluid, archeologie, of externe veiligheid.