Skip to main content

Wederom diverse natuurtoetsen

Geschreven op 21-03-2010

Sinds de invoering van de Flora- en faunawet is men verplicht indien men een ruimtelijke ingreep wil plegen, vooraf te toetsen of de natuur hiervan hinder ondervind. Hiertoe maken we een inventarisatie van de actuele natuurwaarden in het gebied en doen aanbevelingen om deze natuurwaarden te beschermen of te compenseren. In opdracht van projectontwikkelaar van Wijnen en adviesbureau MACG zijn natuurtoetsen uitgevoerd in Wolvega, Oude-Pekela en Odoorn.

Tags: natuurtoets - projectontwikkelaar - Flora- en faunawet