Skip to main content

Kaderrichtlijn Water Waddenzee

Geschreven op 19-05-2011

Bijdrage aan de Zomernota voor het Waddengebied ten behoeve van het proces van de Europese Kaderrichtlijn Water. Door bronnenonderzoek en het interviewen van 12 sleutelfiguren is een inventarisatie gemaakt van het bestaande beleid en de ambities in het Waddengebied van de gebiedsgroepen Wadden en Eems-Dollard.

Tags: Kaderrichtlijn Water - KRW - Eems-Dollard - Waddengebied