Skip to main content

Begeleiding Watertoets Wolvega

Geschreven op 21-03-2012

Voor een nieuwbouwproject in de gemeente Wolvega is een gedeelte van de watertoets begeleid.De watertoets is het hele proces van vroegtijdig informeren, adviseren, afwegen en uiteindelijk beoordelen van waterhuishoudkundige aspecten in ruimtelijke plannen en besluiten. De informatieuitwisseling tussen gemeente, waterschap en projectontwikkelaar is hierbij succesvol opgestart.

Tags: Watertoets - Wolvega - projectontwikkelaar - gemeente - waterschap - ruimtelijke plannen