Skip to main content

Error message

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in _form_validate() (line 1440 of D:\www\dwma.nl\www\drupal\includes\form.inc).
Geschreven op 13-06-2017 Wordt er meer gebouwd of is het door de de nieuwe Wet natuurbescherming? Gemeenten vragen aan initiatiefnemers vaker naar een quickscan flora en fauna ten behoeve van omgevingsvergunning of... Lees verder
Geschreven op 30-04-2016   Op 1 januari 2017 treedt naar verwachting de nieuwe Wet natuurbescherming in werking. Deze wet vervangt de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998 en de Boswet. Iedereen die een... Lees verder
Geschreven op 13-11-2015 DWMA merkt dat de economie aantrekt. Dit jaar werd tot nu toe 10 maal een quickscan flora en fauna uitgevoerd en 2 maal een ecologisch nader onderzoek. Het betreft voornamelijk particuliere (ver-)... Lees verder
Geschreven op 13-02-2015 Nu het vaker harder regent, wordt de stad kwetsbaarder. Door de toenemende bebouwing en bestrating kan het regenwater niet meer weg. Dit leidt tot steeds meer overlast en schade. Amsterdam Rainproof... Lees verder
Geschreven op 30-10-2014 DWMA heeft ook een facebookpagina. Op de facebookpagina post ik nieuwsberichten uit verschillende water- en milieumedia die onze aandacht hebben en geef hierop commentaar. Ga eens kijken bij DWMA op... Lees verder
Geschreven op 05-07-2014 Vandaag lanceert Doeglas Water en Milieu Advies haar nieuwe website. Een website aangepast aan de eisen van deze tijd. Beter te gebruiken op tablets en smartphones en met toegang tot de sociale... Lees verder
Geschreven op 20-05-2014 In dit project werd de provincie Noord-Holland geadviseerd over de vergunningverlening natuurbeschermingswet voor een inovatief dijkversterkingsproject (de zgn. zandige oplossing) van de... Lees verder
Geschreven op 04-04-2014 Voor de provincie Noord-Holland werden in deze periode (mei 2012- april 2013) de vergunningdosiers tav de Natuurbeschermingswet voor Waddenzee beheerd, inclusief het inhoudelijk begeleiden van... Lees verder
Geschreven op 19-01-2014 In juni 2013 is door DWMA nader onderzoek verricht in verband met het verkrijgen van een vergunning voor de sloop en nieuwbouw van een woning in de gemeente Aalburg.Dit nader onderzoek volgt op een... Lees verder
Geschreven op 20-12-2013 Met ingang van 1 maart 2009 houdt DWMA kantoor in Amsterdam. We hopen de klanten vanuit de nationale hoofdstad nog beter van dienst te kunnen zijn. Ook klanten in het noorden van het land kunnen... Lees verder
Geschreven op 20-06-2013 Voor ingenieursbureau Oranjewoud zijn in een verkennende studie de ecologische effecten onderzocht van het verwijderen van een berg kalkgries in de Dollard. Verschillende scenario's zijn op hun... Lees verder
Geschreven op 20-05-2012 In samenwerking met MD-Landschapsarchitecten werd het groenstructuurplan Dilgt Hemmen en Essen in de gemeente Haren gerealiseerd. Vanwege een woningbouwopgave in hetzelfde gebied werd o.a.... Lees verder
Geschreven op 21-03-2012 Voor een nieuwbouwproject in de gemeente Wolvega is een gedeelte van de watertoets begeleid.De watertoets is het hele proces van vroegtijdig informeren, adviseren, afwegen en uiteindelijk beoordelen... Lees verder
Geschreven op 21-03-2012 In samenwerking met de Interwad en de Waterdienst van Rijkswaterstaat heeft DWMA voor een update gezorgd van de website over de waterkwaliteit van het Waddenzeegebied. Daarbij is de inhoud integraal... Lees verder
Geschreven op 19-05-2011 Bijdrage aan de Zomernota voor het Waddengebied ten behoeve van het proces van de Europese Kaderrichtlijn Water. Door bronnenonderzoek en het interviewen van 12 sleutelfiguren is een inventarisatie... Lees verder
Geschreven op 21-03-2010 In een open, interactieve vorm is aan leerlingen van hogeschool Van Hall Larenstein college gegeven over wat er komt kijken bij het zelfstandig ondernemerschap in de water- en milieu-hoek. Het... Lees verder
Geschreven op 21-03-2010 Sinds de invoering van de Flora- en faunawet is men verplicht indien men een ruimtelijke ingreep wil plegen, vooraf te toetsen of de natuur hiervan hinder ondervind. Hiertoe maken we een... Lees verder