Skip to main content

Error message

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in _form_validate() (line 1440 of D:\www\dwma.nl\www\drupal\includes\form.inc).

Integraal waterbeheer | dwma

Met onze kennis van integraal waterbeheer zijn we in staat ruimtelijke plannen zorgvuldig te integreren in het watersysteem. Daarnaast kunnen wij, door uw wateropgave integraal te belichten, alle componenten afgewogen tot hun recht laten komen.

 

Ook de watertoets speelt hierbij een rol. De watertoets is het hele proces van vroegtijdig informeren, adviseren, afwegen en uiteindelijk beoordelen van waterhuishoudkundige aspecten in ruimtelijke plannen en besluiten. Vaak gaat het daarbij om de  informatieuitwisseling tussen gemeente, waterschap en projectontwikkelaar.