Skip to main content

Error message

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in _form_validate() (line 1440 of D:\www\dwma.nl\www\drupal\includes\form.inc).

Algemeen | dwma

Wilt u een Natuurtoets? Wilt u advies over de ecologie van de Waddenzee?

 

Doeglas Water en Milieu Advies (DWMA) voert onderzoek uit en geeft advies op het snijvlak van blauw en groen: water, ecologie, natuur en milieu. Daarbij is DWMA specialist op het gebied van de Waddenzee.

 

Wij helpen en adviseren u over wet- en regelgeving, beleid en beheer, vergunningen en verordeningen. Graag denken we met u mee over een goede uitvoering van uw project.

 

Integrale kennis van het zoete en zoute (Wadden)water en ecologie is de basis waarop DWMA onderzoek verricht en advies geeft. Wij vertalen de verzamelde gegevens in beleidsadviezen, maar ook in adviezen voor milieueffectrapportages of herstel- en inrichtingsprojecten voor water en natuur. Daarnaast voeren wij onafhankelijke evaluaties uit van het bestaande beleid.

 

Bij al onze opdrachten staat het contact met u als klant voorop.

Prettige communicatie en een goede afstemming zijn immers de basis voor een nauwkeurige afbakening van het probleem en het vervolgens succesvol uitvoeren van projecten.